21.07.2024

    Inici

Menú

Login
Inici Imprimeix Correu-e


 
DENTAL TÈCNIC 2024           

Ens complau comunicar-vos la propera celebració de DENTAL TÈCNIC'24, que tindrà lloc els dies 4 i 5 d'octubre de 2024.
Inscripció gratuita per a totes les persones col·legiades.
           - TALLERS:  CM DENTAL
                 IPD
                  VITA
                         IVOCLAR

 
          FORMULARI D'INSCRIPCIÓ


WEB DE L’ESCOLA DE SALUT CATALANA

Considerem d’interès informar sobre  L'Escola de Salut Catalana, adscrita a la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut.  S'adreça als pacients, les seves famílies, cuidadors i cuidadores i a la ciutadania en general, amb l’objectiu de promoure l’autonomia en la gestió de la pròpia salut i inspirar canvis en el comportament cap a estils de vida més saludables, tot reduint la dependència als tractaments mèdics innecessaris.

Dins els apartats de la web de l'Escola de Salut Catalana, es poden trobar les seves funcions per a conèixer més detalladament les diferents àrees temàtiques i tipus d'accions que conformen la seva activitat.

A l'apartat Espais de l'espai web es poden trobar alguns d'aquests continguts que s’aniran ampliant progressivament, sempre validats, rigorosos i actualitzats.

Barcelona, 26 de juny de 2024PROFESSIONALS SANITARIS COL·LEGIATS ANY 2023

L'Estadística de professionals sanitaris col·legiats s'elabora a l'INE des de 1952. Proporciona anualment informació sobre el nombre de professionals santiaris en situació de col·legiació al territori nacional segons la informació facilitada pels consells generals i/o col·legis professionals.

Actualment es recullen dades de metges, farmacèutics, dentistes, veterinaris, psicòlegs amb especialitat sanitària, físics amb especialitat sanitària, infermers, fisioterapeutes, podòlegs, òptics-optometristes, protètics dentals, químics amb especialitat sanitària, terapeutes ocupacionals, logopedes i biòlegs amb especialitat sanitària.

Per accedir a l'estadística cliqueu aquí.

Barcelona, 27 de maig de 2024
LLEI PER A LA IGUALTAT DE LES PERSONES TRANSSEXUALS I DELS DRETS DE LES PERSONES LGTBI

En el BOE núm. 51 d'1 de març de 2023 es va publicar la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones transsexuals i per a la garantia dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGTBI).

L'objectiu d'aquesta llei és desenvolupar i garantir els drets de les persones LGTBI erradicant les situacions de discriminació, per assegurar que es pugui viure l'orientació sexual, la identitat sexual, l'expressió de gènere, les característiques sexuals i la diversitat familiar amb plena llibertat.


Barcelona, 27 de febrer de 2024PRECINTAT UN LABORATORI DENTAL QUE NO DISPOSAVA DE LLICÈNCIA SANITÀRIA

Barcelona, 26 de febrer de 2024ACTUALITZACIÓ DE LES LLISTES DE PERITS DISPOSATS A ACTUAR DAVANT ELS ÒRGANS JUDICIALS DE CATALUNYA PER A L'ANY 2024

Com cada any, la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica del Departament de Justicia es va adreçar al nostre Col·legi en relació al procés d'actualització de les llistes de perits amb disponibilitat per actuar davant els òrgans judicials de Catalunya l'any 2024.

Les entitats que facilitem aquest tipus de dades tenim, davant dels òrgans judicials, la responsabilitat de garantir que són certes i que estan actualitzades. Per aquest motiu ens hem adreçat a les col·legiades i als col·legiats que ja figuraven com a perits per tal de realitzar l'oportuna revisió. A més hem ofert la possibilitat de noves incorporacions als membres del COPDEC que poguessin tenir interès per formar part de l'equip de perits. D'aquesta manera s'ha conclòs el procés d'actualizació.

Des del COPDEC sempre hem defensat que qui fabrica la pròtesi dental i, per tant, qui coneix el seu procés de producció, els materials i els seus costos, és el protètic dental col·legiat i la protètica dental col·legiada a qui, en virtut del que disposa la normativa vigent, els correspon el disseny, preparació, elaboració, fabricació i reparació de les pròtesis dentals i, per tant, qualsevol tasca de peritatge de fabricació de productes sanitaris dentals a mida.

Barcelona, 5 de gener de 2024
CANAL DE DENÚNCIES

Segons estableix la Llei 2/2023 de 20 de febrer reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, les empreses privades que tinguin contractats 50 o més treballadors, entre d’altres, venen obligades a implementar un sistema d’informació (canal de denúncies) com a mesura de protecció davant de les represàlies que puguin patir  totes aquelles persones físiques que informin sobre situacions d’infracció, corrupció o frau de les que pugin ser coneixedors. Com es pot comprovar, aquesta normativa no afecta a la gran majoria de laboratoris dentals.

Barcelona, 13 de novembre de 2023EL COPDEC PARTICIPA A LA 1A. REUNIÓ PLENÀRIA DEL PACTE NACIONAL DE SALUT
El passat 2 de juny se celebrava la 1a. reunió plenària del Pacte Nacional de Salut, presidida per l'Honorable conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz.

El Pacte nacional de Salut és un compromís que el conseller Balcells va assumir en seu parlamentària el passat mes de gener per blindar el sistema de salut des del punt de vista de finançament, del model i per abordar els veritables reptes de present i de futur.

Tot i que es considera que el model de salut català funciona bé, en els últims anys s'han evidenciat diferents canvis sociodemogràfics (com ara l'envelliment de la població i les desigualtats socials), epidemiològics (principalment els derivats de l'efecte post pandèmia que ha representat un increment de despesa sanitària per a atendre noves teràpies), l'afectació a la salut pública de l'impacte del canvi climàtic, la manca de professionals, l'infrafinançament crònic, ..., que fan necessari transformar el sistema per assegurar-ne la sostenibilitat i els resultats. Per tant, existeix la voluntat d'identificar els elements de valor dels sistema actual per tal de consolidar-los, enfortir-los i potenciar-los i recollir les inquietuds, demandes i elements de millora.

El Pacte Nacional de Salut busca el compromís de tots els agents implicats políticament i socialment i del sector de salut pròpiament per desplegar les estratègies, accions i canvis necessaris amb l'objectiu d'assolir un sistema central en les persones, la qualitat, l'equitat i l'efectivitat. Així en aquest primer plenari han participat grups parlamentaris, organitzacions sanitàries, sindicats, societats del coneixement, entitats de municipis, entitats ciutadanes, representants de diferents departaments de la Generalitat i corporacions professionals, com el nostre Col·legi.

S'ha creat un grup de persones expertes (integrat per professionals de diferents àmbits, majoritàriament acadèmic, amb elevat coneixement sobre les polítiques de salut, sistemes sanitaris, economia de la salut, avaluació, tecnologies de la informació, recerca, innovació) que eleborarà el document inicial de bases per a la discussió. El projecte té diferents fases, inclòs el procés participatiu dels representants de les diferents entitats participants del plenari i de la ciutadania. Es preveu que el Pacte Nacional de Salut sigui presentat al juny de 2024.

Més informació a:

https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/pacte-nacional-salut/

 Barcelona, 7 de juny de 2023

 EL COPDEC FORMA PART DEL FÒRUM DE DIÀLEG PROFESSIONAL


El Fòrum de Diàleg Professional és un procés de debat que treballa per donar resposta als reptes de present i futur de les professions sanitàries. Les seves conclusions han de servir al Departament de Salut com a full de ruta en les polítiques de planificació i ordenació dels professionals de la salut.


Està format per representants del govern, organitzacions sanitàries, corporacions professionals, societats científiques, sindicats, organitzacions docents i entitats ciutadanes.


Tots aquests agents participen al Plenari, l'espai conjunt on fan el seguiment de l'agenda comuna i ratifiquen i consensuen les propostes generades pels 10 grups de treball, que són els encarregats de respondre als 17 reptes de present i de futur identificats al llarg de la fase de diagnosi.


El COPDEC forma part del Fòrum de Diàleg Professional. El nostre representant va assistir a l'últim Plenari celebrat, on el tema principal tractat va ser l'establiment d'un pla d'acció per incrementar i millorar la presències de professionals sanitaris en el sistema de salut català, a efectes d'oferir cobertura a les necessitats més urgents.


Més informació a:


https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/eixos-xiv-legislatura/forum-dialeg-professional/


 

Barcelona, 15 de maig de 2023

 EL COPDEC PARTICIPA ACTIVAMENT A LA COMISSIÓ ASSESSORA DE L'OFICINA DE SALUT BUCODENTAL

El passat 28 de novembre de 2022 es constituïa la Comissió Assessora de l'Oficina de Salut Bucodental.

L'òrgan està format per 33 professionals de diferents àmbits implicats en la salut bucodental, com són els professionals odontòlegs, protètics dentals, higienistes, cirurgians maxil·lofacials, professionals de la medicina, la infermeria, la salut pública, la inspecció sanitària, el treball social, l'educació, les entitats socials i els ens locals.

La Comissió Assessora té les funcions de proposar les actuacions a executar en base al Programa d'atenció dental de Catalunya que té l'objectiu de disminuir les desigualtats socials en els problemes de salut bucodental.

Des de finals de l'any passat s'ha avançat clarament en el desplegament dels higienistes dentals als equips d'atenció primària. Actualment ja s'han incorporat 223 i la previsió és arribar als 360-365 higienistes dentals al llarg del 2023.

S'han creat 4 grups de treball que es reuneixen telemàticament un cop al mes. El COPDEC té representació en dos d'aquests grups. Els acords d'aquests grups són presentats a les reunions bimestrals realitzades per la Comissió.

Barcelona, 26 d'abril de 2023

 

 PUBLICACIÓ DEL NOU REIAL DECRET DE PRODUCTES SANITARIS

Avui s'ha publicat en el BOE el Reial Decret 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris, que entrarà en vigor a partir de demà.

El seu objectiu principal és adaptar la normativa nacional al què estableix el Reglament Europeu de Productes Sanitaris, per tal de garantir el més alt nivell de seguretat i de protecció de la salut de pacients i usuaris.

Com a conseqüència del tràmit previ d'audiència ja érem coneixedors d'aquest projecte, que no semblava representar modificacions importants per al nostre sector.

Ara aquesta nova regulació serà estudiada i valorada detingudament durant els propers dies per la Comissió Permanent i els serveis jurídics del COPDEC per tal de poder facilitar-vos informació sobre les novetats que pugui representar.

Barcelona, 22 de març de 2023


 ARA ELS COL·LEGIATS PODEU DISPOSAR GRATUÏTAMENT DE CORREU ELECTRÒNIC AMB DOMINI COPDEC, AMB CAPACITAT DE 50GB

Et recordem que, per la teva condició de membre d’aquest Col·legi, tens la possibilitat de fer ús d’una adreça de correu electrònic amb domini @copdec.cat o @copdec.es. El nostre proveïdor és Microsoft.

Fins el passat mes de desembre aquells col·legiats que així ho sol·licitaven tenien l’opció d’ampliar la capacitat de la seva bústia, abonant una quantitat anual. Ara hem millorat el servei de manera que totes les persones col·legiades que disposin d’adreça de correu electrònic amb l’esmentat domini veuran incrementada la capacitat de la seva bústia a 50GB, de forma totalment gratuïta.

Si tens interès per gestionar l’alta en aquest servei, que suposa una eina de comunicació instantània important, posa’t en contacte amb el COPDEC i t’informarem dels passos a seguir.

 Barcelona, 1 de febrer de 2023
QUÈ ÉS MÉS CORRECTE “LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL” O “LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTALES”?

Recentment hem rebut diferents consultes per part de col·legiats interessant-se per conèixer quina de les dues expressions “laboratorio de prótesis dental” - singular - o “laboratorio de prótesis dentales” -plural - , es considera més correcta utilitzar en l’idioma espanyol.

Per a més informació clica aquí

Barcelona, 31 de gener de 2023
ENTREVISTA A JOSEP MONTERO I PELEGRÍ, PRESIDENT DEL COPDEC

 
Publicada a la revista Labor Dental Técnica núm. 07 (Agost-Setembre 2022).

EL PLA D’ESTALVI ENERGÈTIC DEL GOVERN

A través del Reial Decret Llei 14/2022, d’1 d’agost, el Govern central ha posat en marxa un pla d’estalvi energètic, que estarà vigent fins l’1 de novembre de 2023.

Per a més informació clica aquí.

Barcelona, 31 d’octubre de 2022


 VOLUNTARIAT PRÒTESIS DENTAL AL SENEGAL

La Fundació Dentistas Sobre Ruedas desenvolupa projectes de cooperació internacional al Senegal des de fa més de 15 anys.

Per a més informació clica aquí.

Barcelona, 14 de setembre de 2022
CREACIÓ DE L'OFICINA DE SALUT BUCODENTAL I LA SEVA COMISSIÓ ASSESSORA

En data 2 de setembre s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Ordre SLT/203/2022, de 30 d'agost, per la qual es crea l'Oficina de Salut Bucodental i la seva Comissió Assessora.

Per a més informació sobre la composició i funcions de l'esmentada Comissió podeu consultar l'Ordre clicant aquí.

Barcelona, 12 de setembre de 2022

LA UTILITZACIÓ DE LES MASCARETES ALS LABORATORIS DENTALS

Ahir es va publicar en el BOE el Reial Decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es modifica l'obligatorietat de la utilització de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Per a més informació clicar aquí.

Barcelona, 21 d’abril de 2022
EINES PER A LA PREVENCIÓ I ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE A L’EMPRESA

Les empreses han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per prevenir-los i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui n’hagin estat objecte.

Més informació:

https://treball.gencat.cat/ca/detalls/article/Eines-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa

Barcelona, 8 de març de 2022
REGISTRE SALARIAL

Recordem que totes les empreses, independentment de la seva grandària, han de tenir un registre retributiu de la seva plantilla.

Més informació

Barcelona, 7 de març de 2022


 

LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL

El passat 30 de desembre es publicava en el BOE el Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball.

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha publicat un document que recull les principals novetats d’aquesta reforma laboral. Per accedir al seu contingut clica aquí.

Barcelona, 24 de gener de 2022
El 10 de novembre el president de la Generalitat de Catalunya i el conseller de Salut han presentat l'orientació del Pla de Salut 2021-2025, que s'articula sobre quatre estratègies amb la finalitat d'assolir la transformació i l'enfortiment del sistema de salut, per garantir una atenció integral, justa i de qualitat als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Per accedir a la nota de premsa cliqueu aquí.

Barcelona, 12 de novembre de 2021NOU CONVENI DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I EL COPDEC

Amb data 18 d'octubre, i després de les negociacions oportunes, se signava la renovació del conveni d'encàrrec de gestió del Departament de Salut al nostre Col·legi, en relació amb la gestió i verificació de la tramitació de llicències sanitàries.

El conveni té vigència de 4 anys i en ell es mantenen i es reafirmen totes les competències delegades a l'anterior conveni.


Barcelona, 26 d'octubre de 2021
PLA D’IGUALTAT A LES EMPRESES

Per a més informació clica aquí.

Barcelona, 26 d'octubre de 2021

ENTRA EN APLICACIÓ EL REGLAMENT EUROPEU DE PRODUCTES SANITARIS

A les últimes assemblees hem vingut informant de l'entrada en aplicació del reglament europeu de productes sanitaris, prevista inicialment per al 26.05.2020. S'unifiquen criteris per a tota la Unió Europea i, si bé és cert que ens obligarà a tenir més control sobre els productes a mida que fabriquem, també els atorga més rellevància.

Per a més informació clica aquí.

Barcelona, 26 de maig de 2021
 
UN PAS IMPORTANT PER A LA PROFESSIÓ AL NOSTRE PAIS: PRIMER PROTÈTIC DENTAL QUE DEFENSA LA SEVA TESI DOCTORAL A UNA UNIVERSITAT

El passat divendres 5 de febrer de 2021 JOSEP MARIA FONOLLOSA PLA, protètic dental membre del COL·LEGI OFICIAL DE PROTÈTICS DENTALS DE CATALUNYA (COPDEC), va llegir i defensar, a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, la seva tesi doctoral que tractava sobre la relació que hi ha entre els processos d'elaboració de pròtesis completes, en concret, el disseny, l'ajust i la presència de monòmer residual, amb determinades patologies de la mucosa oral. El tribunal - format per dos doctors i catedràtics en medicina i una doctora en odontologia i professora de postgrau - va qualificar la tesi amb un excel·lent cum laude.

Des del COPDEC desitgem manifestar la nostra felicitació i reconeixement al nostre company i amic Josep Maria atès que l'exposició del seu treball va resultar impecable i senzillament meravellosa. Aquells que van tenir ocasió d'estar presents en tan destacat acte afirmen que va deixar impressionats als membres del tribunal, els que no van dubtar a felicitar-lo, tant per l'aportació de dades, com pel rigorós i exhaustiu estudi en el qual està basat la seva tesi.

A l'acabar l'acte, i abans de procedir a la deliberació, el president del tribunal, va realitzar un al·legat en defensa de l'activitat desenvolupada per la figura del protètic dental i de la seva importància en la salut bucodental.

Per poder dur a terme amb èxit un doctorat, a més de disposar de titulació universitària oficial, s'han de conjugar diversos factors. En el cas de Josep Maria ens consta que el treball, esforç, dedicació, capacitat i estudi han fet possible que, per primera vegada, un company de professió hagi tingut l'oportunitat d'exposar una tesi doctoral sobre pròtesi dental en una universitat. Aquest fet ha de ser conegut i destacat com mereix, ja que no resulta gens fàcil, ni és fruit de la casualitat.

Josep Maria: la nostra admiració, agrïment i respecte per la feina ben feta i per ser un referent en la defensa i dignificació de la nostra professió.

Estem convençuts que l'ampliació dels nostres coneixements i formació suposa un pas endavant, com molts altres que anem realitzant dia a dia, en l'àrdua tasca d'aconseguir el reconeixement social que, sens dubte, correspon al nostre sector.

Barcelona, 31 de març de 2021L’AJUNTAMENT DE BARCELONA COMENÇA A SUBSTITUIR LES NOTIFICACIONS EN PAPER PER COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

L'Ajuntament de Barcelona ens ha comunicat que, a partir del mes d'octubre començarà a substituir, de manera gradual, les notificacions en paper per comunicacions electròniques.

Han incorporat totes les persones jurídiques que consten a les bases de dades municipals al cens de la notificació electrònica. Això significa que totes les persones jurídiques deixaran de rebre les notificacions en paper, de forma progressiva i a mesura que s'incorporin els diferents processos de notificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquestes notificacions estaran disponibles a la Plataforma de notificacions electròniques, on es podran consultar en qualsevol moment des del telèfon mòbil, la tauleta o l'ordinador.

Per poder rebre un avís cada vegada que l'Ajuntament dipositi una notificació, és imprescindible que l'Ajuntament disposi d'una adreça de correu electrònica, i, si es vol, del número de telèfon mòbil; per a això, cal accedir a: ajuntament.barcelona.cat/notificacioelectronica i aportar com a mínim una adreça de correu electrònica.

Quan hi hagi disponbile una notificació, les persones jurídiques rebran un avís per correu electrònic o un SMS al telèfon mòbil. Des de l'avís, es podrà accedir directament a consultar la notificació.

Es tracta d'una obligació legal, d'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu, que obliga les administracions públiques a utilitzar la notificació electrònica com a via de comunicació ordinària amb les persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i representants legals.

Sembla ser que des de l'Ajuntament de Barcelona ja han fet arribar una comunicació informativa a totes les persones jurídiques de la seva base de dades. Tot i així, i tenint en compte la seva petició, hem considerat oportú difondre aquesta informació ja que les comunicacions municipals tindran validesa legal encara que les persones jurídiques no s'hagin donat d'alta o no hagin aportat l'adreça de correu electrònica.

D'altra banda, recordem també que les persones físiques poden donar-se igualment d'alta per a la notificació electrònica.

Barcelona, 16 de setembre de 2020
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

La prevenció és el conjunt d'activitats o mesures adoptades en totes les fases d'activitat de l'empresa amb la finalitat d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball. L'organització de l'activitat preventiva és sempre obligatòria per a l'empresari que tingui treballadors contractats. En conseqüència, de forma resumida, cal que l'empresari procedeixi a:

- Elaborar, implantar i aplicar un pla de prevenció de riscos laborals.
- Avaluar els riscos.
- Planificar i executar l'activitat preventiva

Existeixen diferents opcions per portar a terme aquesta tasca, que d'entrada pot semblar complicada, però realment és senzill concertant aquesta activitat preventiva amb un servei de prevenció aliè.

Els serveis de prevenció aliè són entitats especialitzades i acreditades per l'autoritat laboral amb capacitat constatada per poder realitzar activitats de prevenció, d'assessorament i de suport que puguin requerir les empreses que els concertin, de manera que aquestes empreses compleixin amb la normativa vigent sobre el tema què ens ocupa.
La Comissió Permanent
Barcelona, 9 de maig de 2019
 


REGISTRE DE LA JORNADA LABORAL

Per a més informació clica aquí.
EXEMPCIÓ DE L'IVA DELS SERVEIS PRESTATS PELS PROTÈTICS DENTALS ALS LABORATORI DENTALS

En els últims mesos l'anàlisi de diferents consultes formulades per diferents entitats ens van generar preocupants dubtes doncs es podia entendre que el lliurament de pròtesis dentals acabades fabricades pel protètic estigués exempta d'Iva però, en canvi, el lliurament de productes semielaborats destinats a formar part d'una pròtesi dental podia tributar Iva. Aquest fet, juntament amb les preguntes realitzades per diferents col·legiats, ens va portar a estudiar la fòrmula per plantejar una consulta a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en relació a l'excepció de l'Iva dels serveis prestats pels protètics dentals als laboratoris dentals. La nostra intenció era obtenir una resposta vinculant positiva per al nostre col·lectiu, com afortunadament així ha estat. Detallem seguidament el punt de màxim interès per als protètics dentals:

"... los servicios prestados por profesionales protésicos dentales que estén facultados para realizar dichas operaciones en el desarrollo de su profesión confome a lo previsto en el Real Decreto 1594/1994, ateriormente expuesto, serán operaciones que estarán exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido en las condiciones señaladas en el artículo 20.Uno.5º de la Ley 37/1992, aunque actúen por medio de una sociedad o entidad."

Com sempre restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte que al respecte se us pugui presentar.

La Comissió Permanent

Barcelona, 7 de novembre de 2017


NIVELL DE MESURES DE SEGURETAT APLICABLES ALS FITXERS DE PACIENTS AMB DADES DE SALUT

Per a més informació clica aquí.
ELEMENTS I/O PRIMERES MATÈRIES QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS DE FABRICACIÓ DE PRÒTESIS DENTALS I D'ALTRES PRODUCTES SANITARIS DENTALS A MIDA


Per a més informació clica aquí.
TIPUS IMPOSITIU D'IVA APLICABLE A LES CERÀMIQUES DENTALS, COMPOSITES, RESINES I METALLS PER A LA FABRICACIÓ DE PRÒTESIS DENTALS

Per a més informació clica aquí.

 


"SIGUES COMPETITIU, APRÈN CATALÀ!" - CPNL

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una institució pública dedicada a la formació, al foment del coneixement i l'ús del català de tots els ciutadans en tots els àmbits.

La millora de les habilitats comunicatives en català ens pot ajudar a ser més competents i a millorar professionalment, el que representa un valor afegit.

Podeu trobar informació sobre els diferents cursos que organitzen al següent enllaç: http://www.cpnl.cat/cursos